Skip to content

6. Ændring af host name

For at vi lettere kan genkende vores Raspberry pi vil vi nu ændre navnet.

Dette gøres med følgende kommando:

[enter]

herefer vælg: 2. Network options,

NOTE: du bevæger dig op og ned vha. pil tasterne, og vælger med [enter] tasten.

Derefter N1 hostname

Jeg har valgt Docker-server Rpi2, da installation sker på en Raspberry Pi2

Vha. pil tasterne eller [TAB] vælg OK

Herefer vælg Finish

Du bliver nu bedt om at reboot, vælg NO, da vi ikke er færdig med at foretage ændringer.

Static IP

Da det ikke er særlig smart med en dynamisk tildelt IP adresse, da der er en lille risiko for at IP adressen ændres, er det nu en god idé at tildele en statisk IP-adresse.

Det gøres på følgende måde:

Til venstre ser du en fil browser do skal nu skrive /etc her: